Văn hóa cơ sở

Chiều 19/9, tại Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh dã diễn ra cuộc Họp nghe báo cáo Kết quả kiểm tra thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II. Dự họp có đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Quốc Vinh, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.


Sau 2 năm Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Kết luận số 04 ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018, Đảng bộ, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Theo báo cáo của Thành uỷ, trước khi triển khai thực hiện Đề án, soát xét theo Nghị định số 42/2009 của Chính phủ, Thành phố đã đạt 32 tiêu chuẩn (64/100 điểm), còn 17 tiêu chuẩn chưa đạt; soát xét lại các tiêu chuẩn theo Nghị quyết 1210/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thì số tiêu chuẩn chưa đạt là 27/59 tiêu chuẩn. Sau 02 năm triển khai thực hiện Đề án, đã hoàn thành thêm 25/27 tiêu chuẩn, tăng 25,6 điểm (đạt 57/59 tiêu chuẩn; đủ 5 nhóm tiêu chí đô thị loại II). Tuy nhiên Đề án còn 06 tiêu chuẩn, số liệu đưa vào tính toán cần phải hiệu chỉnh lại cho chính xác hơn, cụ thể:

- Tiêu chí về dân số toàn đô thị: Số liệu của Đề án là 201.782 người, kết quả kiểm tra 177.746 người.

- Mật độ dân số nội thành trên diện tích đất xây dựng đô thị: Số liệu Đề án 8.416,73 người/Km2, kết quả kiểm tra 7.621,98 người/Km2.

- Tỷ lệ đất giao thông nội thành so với đất xây dựng trong khu vực nội thành: Theo số liệu Đề án là 15,86%, kết quả kiểm tra 11,47%.

- Mật độ đường trong khu vực nội thành: Theo số liệu Đề án 7,53km/km2, kết quả kiểm tra 4,22 km/km2

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành: Theo số liệu Đề án 5,51m2/người, kết quả kiểm tra 3,14m2/người

- Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số trục phố chính: Theo số liệu Đề án 43,66%, kết quả kiểm tra 38,36%.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Quốc Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố và yêu cầu thành phố tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt còn thấp.

Nguồn bài viết: Thái Sinh