Văn hóa cơ sở

Thực hiện Nghị quyết của Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2016 - 2018, sáng ngày 22/3/2019, tại thành phố Hà Tĩnh, Liên hiệp Thư viện 06 tỉnh Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa nhiệm kỳ. Tới dự có đ/c Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo các thư viện thành viên.

Sau khi thảo luận Hội nghị giao ban đã thống nhất những nội dung chính như sau: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Thư viện các tỉnh Bắc miền Trung (nhiệm kỳ 2018 - 2020) tại thành phố Hà Tĩnh; Phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng  hợp Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn “Kỹ năng, phương pháp trong công tác phục vụ lưu động” cho các tỉnh trong liên hiệp; Tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tại thành phố Lai Châu, Điện Biên, tháng 4/2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Thập đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các thư viện thành viên trong suốt nhiệm kỳ qua và mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các thư viện trong Liên hiệp cần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và tiếp tục đổi mới hơn nữa hoạt động thư viện; luôn thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện – đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương và khu vực góp phần nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân.

Minh Trang (Thư viện tỉnh)