Văn hóa cơ sở

Chiều 21/5, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức cuộc họp về việc xây dựng tiểu công viên tại chân Cầu Phủ. Dự họp có đại diện các sở: NNPTNT, GTVT, XD, VHTTDL, Thành phố Hà Tĩnh, Phường Đại Nài.

Dự án xây dựng tiểu công viên này được xã hội hoá 100%, mục đích cải tạo phần đất bên bờ sông Cầu Phủ hiện còn đang là nơi hoang phế, đổ rác của dân cư thành một điểm sinh hoạt văn hoá, kinh doanh cho các mảnh đời khó khăn, cơ nhở.

Các thành viên dự họp đã đi khảo sát thực tế và thảo luận về chủ trương. Các

ý kiến đều nhất trí chủ trương. Tuy nhiên dự án này còn vướng một số quy định pháp luật. Các thành viên dự họp nhất trí chuyển trách nhiệm cho thành phố làm việc với nhà đầu tư để triển khai./.

Nguồn bài viết: Thái Sinh