Văn hóa cơ sở

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay từ tháng 2/2020, ngành đã chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 theo Hướng dẫn số 90/HD-BTGTU  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 151/VHCS-TTCĐ ngày 17/3/2020 của Cục Văn hóa Cơ sở về việc tranh tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19; Công văn số 1819-CV/BTGTU ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới.

Bên cạnh đó ngành đã thành lập 05 đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19 tại các khu vui chơi giải trí, trò chơi điện tử, các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch tâm linh….ở 13 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh ngay từ đầu tháng 2.

         Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của ngành VHTTDL, các Phòng VHTT và Trung tâm VHTT của các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở. Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu tháng 2 đến nay, từ các huyện, thành phố, thị xã cho đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã ban hành 322 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống Covid -19; triển khai 1.412 lượt tuyên truyền lưu động; tiến hành 22.988 buổi phát thanh trên hệ thống truyền thành cơ sở; in ấn và treo 2.383 băng rôn và 2.803 pa-nô các loại về phòng, chống Covid -19. Ngoài ra các địa phương còn phát hàng vạn tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống Covid -19 của ngành Y tế cung cấp. Hoạt động tuyên truyền thực sự đã có một tác dụng to lớn trong việc chung tay phòng, chống Covid -19 trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua./.


Nguồn bài viết: Thái Sinh