Văn hóa

Chiều 25/01/2021, Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các Phó Giám đốc Trần Xuân Lương, Lê Thị Loan cùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2020, mặc dù khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Bảo tàng vẫn tích cực triển khai tốt các nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch được giao. Đã xây dựng được 30 chuyên đề, sưu tầm 250 tài liệu, hiện vật làm phong phú thêm tài liệu hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Trong đó có nhiều hiện vật quý như Bộ kiệu rước thần tại Lễ hội Cầu Ngư, Cẩm Nhượng, thuyền độc mộc…Tổ chức sưu tâm bộ ảnh chuyền đề “Từ đại hội đến Đại hội” phục vụ tuyên truyền tại các đại hội điểm cấp huyên; gặp gỡ thương thảo tổng hợp danh mục 300 cổ vật do nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Ngọc Ấn hiến tặng Hà Tĩnh. Về công tác kiểm kê – bảo quan hiện vật: Đã số hóa được 150 hiện vật, 18 hồ sơ di tích cấp tỉnh và quốc gia, lập hồ sơ quản lý 450 hiện vật, phân loại đánh số cho 500 hiện vật, chỉnh lý 480 sách tư liệu và dịch 90 trang tư liệu Hán nôm…Tham gia lập hồ sơ dích cấp tỉnh cho 4 di tích LSVH, lập hồ sơ khoa học Lễ hội quốc gia Cầu Ngư, Nhượng Bạn (Cẩm Xuyên) trình Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục DI sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Về công tác nghiên cứu khoa học: In và xuất bản sách Cổ vật Hà Tĩnh, thực hiện bảo thảo sách Di sản kiến trúc Hà Tĩnh…

Năm 2021, Bảo tàng tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: Xây dựng Đề án bảo quản, phục chế, sưu tầm, hiện vật, hình ảnh và tư liệu phục vụ Dự án trưng bày bảo  tàng trong tương lai; tổ chức và phối hợp trưng bày 2 chuyên đề: Bãi Cọi – Nơi gặp gỡ các nền văn hóa; chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”, xuất bản sách DI sản kiến trúc Hà Tĩnh….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao các kết quả bảo tàng đã đạt được trong năm 2020, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian cán bộ, viên chức bảo tàng cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt thực hiện tốt việc sưu tầm, bảo quản các hiện vật, số hóa các tư liệu, hiện vật…góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.