Văn hóa

Sáng 26/3, UBND xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Phúc Giáp.

Nhà thờ Nguyễn Phúc Giáp nằm trong thôn dân cư thuộc địa bàn thôn Đức Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Quá trình hình thành và phát triển chi họ Nguyễn Phúc ở xã Thạch Châu gắn liền với quá trình mở mang khai phá đất đai, chiêu dân lập ấp của các bậc khai tiên mở cõi, trong đó có Thần tổ Tướng quân Nguyễn Phúc Giáp.

Tướng quân Nguyễn Phúc Giáp là vị thần tổ họ Nguyễn Phúc ở xã Thạch Châu. Trong quá trình chi họ Nguyễn Phúc ở Thạch Châu khai phá đất hoang, đắp đập ngăn mặn phục vụ nông nghiệp và quá trình xây dựng kênh của nhà Lê, Nguyễn Phúc Giáp đã phụng mệnh vua Lê Đại Hành, chỉ đạo việc thu nạp và vận động nhân dân địa phương đào tuyến kênh nhà Lê từ Ninh Bình vào tận Hà Tĩnh. Theo sách “Kênh nhà Lê - lịch sử và huyền thoại” thfi hệ thống kênh nhà Lê ngày càng được hoàn thiện dưới triều đại nhà Lý - Trần – Lê,  là công sức sáng tạo của trí tuệ con người, trong đó có công lao của tướng quân Nguyễn Phúc Giáp.

Về lĩnh vực quân sự, Nguyễn Phúc Giáp từng là một tướng quân thời vua Đinh Tiên Hoàng, Dưới triều trị vì của vua Đinh, Nguyễn Phúc Giáp có mối quan hệ và chịu ảnh hưởng trực tiếp của võ quan Nguyễn Bặc là người nội tộc có công lớn trong dẹp loạn 12 sứ quân, được vua Đinh trọng dụng. Khi quân Tống xâm lược Đại Việt, Lê Hoàn lên ngôi trực tiếp chỉ huy quân Tống xâm lược. Đại thắng quân Tống, triều đình đã có những tổn thất vô cùng, mất mát to lớn, trong đó có tướng quân Nguyễn Phúc Giáp.

Sau chiến thắng quân Tống, vua Lê Đại Hành đã tổ chức đại lễ tôn vinh công trạng và ban thưởng cho các tướng sĩ. Nguyễn Phúc Giáp được ban tặng là “Kiệt trung tướng quân”. Sau này, các triều đại vua đều ban tặng sắc phong cho ông, phong là vị thần “Dực bảo trung hưng linh phù chi thần”.

Nhà thờ Nguyễn Phúc Giáp được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số QĐ 4107/QĐ-UBND ngày 02/12/2020.

Minh Đức