Văn hóa

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, chuẩn bị kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831-2021); ngày 26/4/2021, Bảo tàng Hà Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề Di tích danh thắng và Cổ vật Hà Tĩnh.

Chuyên đề trưng bày gồm 400 hình ảnh và hiện vật, cổ vật tiêu biểu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Hà Tĩnh từ trước đến nay. Phòng trưng bày chuyên đề được chia thành 2 chủ đề: Di tích danh thắng và Cổ vật Hà Tĩnh; với các hình ảnh di tích lịch sử cách mạng, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ và các hiện vật, cổ vật gồm các loại hình chất liệu khác nhau như: bản khắc gỗ, vải, gốm, sứ, đá, đồng có từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Trưng bày được tổ chức đến tháng 9 năm 2021 nhằm phục vụ công chúng và học sinh trên địa bàn tỉnh đến tham quan học tập, nghiên cứu./.

                                                          Võ Đình Thi