Văn hóa

Chiều ngày 24/5/2021, Bảo tàng tỉnh đã họp Hội đồng thẩm định tài liệu, hiện vật theo kế hoạch đầu năm 2021. Tổng số các hiện vật sưu tầm gồm 385 hiện vật với nhiều chất liệu đa dạng như đồng, gốm, sứ, sắt, đá, thủy tinh, bạc, hổ phách, giấy.v.v… chia thành các nhóm hiện vật đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ lao động, đồ trang sức, tiền cổ.

Đồ trang sức là hiện vật của  người dân tộc thiểu số Cơ Ho, Mạ, dân tộc Chăm như vòng đeo tay, khuyên tai, vòng đeo cổ chủ yếu làm bằng chất liệu đồng. Một số ít hiện vật làm bằng chất liệu hổ phách, mạ vàng được lưu giữ tại một số tỉnh nam Trung bộ. Các dụng cụ lao động chủ yếu làm bằng chất liệu bằng sắt, phản ánh đời sống sinh hoạt của người dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chăm như lưỡi thuổng, lưỡi giáo, xà gạt… Đặc biệt, có những hiện vật bằng đá còn tìm thấy nguyên vẹn. Nhóm chất liệu đồ dùng sinh hoạt là các hiện vật bằng chất liệu gốm sứ có niên đại thời Lê sơ và thời Nguyễn, chủ yếu là các hiện vật đĩa, bát, ấm chén… gồm các loại gốm tráng men rạn, gốm hoa lam, gốm chu đậu và một số hiện vật của các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản được vớt từ các tàu đắm. Ngoài ra, các hiện vật thuộc nhóm tiền cổ bao các loại tiền giấy Đông Dương, tiền giấy Thái Lan, Hàn Quốc vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; tiền xu Malaisia, tiền xu Mỹ và một số loại công trái.

Sau khi thẩm định số hiện vật trên sẽ được hoàn thiện hồ sơ, bảo quản tại kho Bảo tàng nhằm phục vụ cho công tác trưng bày, nghiên cứu sau này./.

Minh Đức