Văn hóa

Sáng 4/6, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm xây dựng Tạp chí Hồng Lĩnh bộ mới. Dự họp có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, Ban Biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh, Ban Biên tập Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh.

Sau khi Ban Biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh trình bày dự thảo đề cương bộ mới, các thành viên đã tích cực góp ý. Đa số thành viên đồng ý với đề cương đã đề xuất về tên gọi, tôn chỉ, mục đích và 13 chuyên mục thường kỳ.

Các thành viên dự họp đánh giá cao về vai trò của Tạp chí Hồng Lĩnh và đều thống nhất quan điểm là muốn xây dựng Tạp chí Hồng Lĩnh, việc đầu tiên là phải xây dựng bộ máy Ban biên tập mà cụ thể là phải bổ nhiệm Tổng Biên tập và Thư ký toà soạn. Việc hợp nhất Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh vào Tạp chí Tạp chí Hồng Lĩnh về nội dung mà không hợp nhất về nhân sự đã đặt ra nhiều bài toán rất khó cho Ban biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh./.


Nguồn bài viết: Thái Sinh