Văn hóa

Thực hiện Kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, trong hai ngày 07/7/2021 và 08/7/2021, Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh) tổ chức khảo sát thực tế tại các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân để thẩm tra dự thảo Đề án đặt tên các tuyến đường.

Sau khi nghe báo cáo Dự thảo đề án đặt tên đường tại các thị trấn Nghèn, Đồng Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Tiên Điền, các thành viên Ban văn hóa xã hội đã thống nhất với các tên đường dự kiến đặt tên. Theo đó, huyện Can Lộc đặt tên cho 09 tuyến đường tại thị trấn Nghèn, 06 tuyến đường tại thị trấn Đồng Lộc; thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ đặt tên 10 tuyến đường; thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà đặt 16 tuyến đường và thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân dự kiến đặt tên 14 tuyến. Tại các buổi làm việc, các thành viên Ban văn hóa nhấn mạnh việc đặt tên cho các tuyến đường là cần thiết nhằm giúp địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh, giao dịch. Tuy nhiên, việc lựa chọn tên đường cần đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí; quy mô phải tương xứng với tầm vóc của danh nhân trong đó ưu tiên lựa chọn tên các danh nhân, sự kiện lịch sử, các địa danh đã gắn bó, quen thuộc với người dân địa phương.

Ban Văn hóa xã hội đề nghị các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Văn hóa xã hội và Hội đồng đặt tên đường chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Đề án trình HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua kỳ họp thứ 2./.

                                                                   Võ Đình Thi