Văn hóa

Chiều 09/5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp soát xét hội nghị Văn hóa toàn tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành viên Ban Tổ chức hội nghị Văn hóa toàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở báo cáo các công việc đã triển khai. Thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các nội dung: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/4/2022 về tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022. Tham mưu thành lập Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 gồm có 16 thành viên (Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và tham mưu Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.  Đã xây dựng dự thảo Báo cáo về tình hình văn hóa Hà Tĩnh, giai đoạn (1998 - 2022); định hướng, giải pháp phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã xin ý kiến góp ý qua 04 vòng, đến nay đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện đúng theo nội dung đã được góp ý. Đã triển khai đặt bài tham luận cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan (đã tham khảo ý kiến của các đồng chí nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu đề, nội dung tham luận). Tổng cộng đã nhận được 27 bài tham luận. Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp và biên tập thành Kỷ yếu Hội nghị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh triển khai xây dựng phóng sự bằng hình ảnh theo nội dung báo cáo. Đã dự thảo xong bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bài khai mạc Hội nghị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang xem xét, bổ sung và hoàn thiện. Ngành cũng đã ban hành văn bản số 440/SVHTTDL-VP gửi các đơn vị liên quan tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh. Sau khi các đơn vị gửi dự toán, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổng hợp và có văn bản trình Sở Tài chính và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác chuẩn bị hội nghị Văn hóa toàn tỉnh. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng phóng sự bằng hình ảnh còn hơi dài, thiếu sự sinh động, chưa có nhiều tư liệu cũ để so sánh sự thay đổi sau khi có Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy. Về tham luận, cần có nhiều hơn các tham luận của cơ sở đặc biệt là các ý kiến của những người trực tiếp làm công tác văn hóa ở cơ sở; cần làm rõ hơn nội hàm của văn hóa con người Hà Tĩnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự chuẩn bị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh diễn ra thành công, chất lượng, đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, phối hợp với Đài truyền hình tỉnh chuẩn bị phóng sự tại cuộc họp sinh động, súc tích; biên tập và chọn lựa các tham luận có chất lượng trình bày tại Hội nghị. Về đại biểu Trung ương, dự kiến mời Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.