Văn hóa

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh vừa trao tặng 1.227 bản sách, trị giá 61 triệu đồng cho "ngôi nhà trí tuệ" ở 3 thôn thuộc các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà và Đức Thọ.

Trong đó, Thư viện tỉnh trao tặng "Ngôi nhà trí tuệ" thôn Văn Khang (xã Tùng Châu, Đức Thọ) và thôn Lạc Vinh (Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) mỗi địa chỉ 409 bản sách; tặng "Ngôi nhà trí tuệ" của thôn Đông Thắng (Mai Phụ, Lộc Hà) 298 đầu sách với 409 bản sách trị giá 20 triệu đồng,

Tổng cả đợt trao là 1.227 bản sách, trị giá 61 triệu đồng.

Các đầu sách được trao tặng đợt này rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực, như: Sách hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp, văn hóa, lịch sử, truyện thiếu nhi...Hoạt động này của Thư viện tỉnh góp phần hỗ trợ các địa phương nâng cao hiệu quả phục vụ văn hóa đọc cho Nhân dân.