Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu về Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh

Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh là cơ quan ngôn luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, là người bạn thân thiết của những ai quan tâm đến văn hóa Hà Tĩnh. Tạp chí ra đời năm 1992. Hiện nay, tạp chí phát hành hàng tháng với 11 chuyên mục, lượng phát hành 3500 bản/số