Tin tức - Sự kiện

Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh là cơ quan ngôn luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, là người bạn thân thiết của những ai quan tâm đến văn hóa Hà Tĩnh. Tạp chí ra đời năm 1992. Hiện nay, tạp chí phát hành hàng tháng với 11 chuyên mục, lượng phát hành 3500 bản/số

Tạp chí có sự cộng tác thường xuyên của các học giả nổi tiếng như: GS Đinh Xuân Lâm, GS Nguyễn Trường Lịch, GS Nguyễn Huy Mỹ, GS Trần Ngọc Vương, GS Hoàng Xuân Khoán, GS Chương Thâu, GS Ngô Đức Thọ, GS Ninh Viết Giao, các nhà địa phương học: Thái Kim Đỉnh, Võ Hồng Huy, Hồ Hữu Phước...Năm 2012, tạp chí đã kỷ niệm 20 thành lập.

        Trên website này, chúng tôi chỉ giới thiệu một số chuyên mục chính của tạp chí.

Lãnh đạo tạp chí hiện nay:

1. Trưởng ban Biên Tập: Võ Hồng Hải

2. Tổng biên tập - Nhà báo Thái Văn Sinh

3. Phó Tổng biên tập – Nhà báo Phạm Quang Ái

 4. Thư ký tòa soạn – Nhà báo Nguyễn Thị Ái Vân

5. Trị sự - Nhà báo Trần Đức Cường

Lịch sử lãnh đạo Tạp chí qua các thời kỳ:

 1. Nhà thơ Xuân Hoài (đã mất), Tổng biên tập từ năm 1994-2001.

2. Nhà báo Võ Hồng Hải, Tổng biên tập từ năm 2002 đến 6 - 2012.

3. Nhà báo Phan Văn Thắng, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký toà soạn từ năm 1992-2002.

4.  Nhà báo Thái Văn Sinh, Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký toà soạn từ năm 2003 đến 6- 2012. Tổng biên tập từ 7 - 2012

5.  Nhà báo Phạm Quang Ái , Phó Tổng biên tập từ 7 - 2012.

Địa chỉ tòa soạn:

18 – Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: 039.3858932.

Email: vanhoahatinh@yahoo.com