Tin tức - Sự kiện

Vừa qua, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có chuyến khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, ca Trù, truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 – 2015 trên địa bàn huyện Can Lộc.

Can Lộc là cái nôi của hát ví phường vải Trường Lưu, là cội nguồn của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Tại đây có hệ thống di tích phong phú, có giá trị cả về kiến trúc nghệ thuật và văn hóa. Đặc biệt, huyện hiện có 02 di sản Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới thuộc khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; có 70 di tích được xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh, 18 di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ và bảo tồn dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tại Nghị quyết 93, hằng năm UBND huyện Can Lộc chỉ đạo, hướng dẫn các CLB kiện toàn, thành lập mới, hoạt động có hiệu quả. Đến nay, huyện Can Lộc có 10 CLB Dân, ca ví dặm được hỗ trợ với số tiền là 30 triệu đồng/CLB, duy trì hoạt động 5 triệu đồng/CLB; Mộc bản Trường học Phúc Giang đã được hỗ trợ với số tiền là 700 triệu đồng để số hóa và quảng bá.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Can Lộc, đoàn khảo sát HĐND tỉnh đã kiểm tra các CLB Dân ca, ví dặm và đánh giá cơ bản các địa phương đã thực hiện tốt Nghị quyết 93. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất kĩ thuật, các nghệ nhân chủ chốt đã mai một nhiều; việc đưa dân ca – ví dặm vào các trường học được thực hiện đầy đủ, tuy nhiên các giáo viên trẻ dù có nhiều nhiệt huyết nhưng phần đông chưa am hiểu về dân ca, làn điệu, chưa thuộc nhiều lời bài hát cổ…Các CLB mới cần trau dồi, bồi dưỡng nhiều hơn nữa kiến thức về dân ca ví dặm; mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ chưa có nhà trưng bày, bảo quản. Đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện Can Lộc tuyên truyền, khơi dậy nhận thức của giới trẻ về ca trù, phường vải từ đó có lòng đam mê với môn nghệ thuật này; tiếp tục phối hợp với Sở VH,TT&DL đào tạo, tập huấn để các thành viên trong CLB trau dồi kiến thức về dân ca. ví dặm./.

Minh Đức