Tin tức - Sự kiện

Chiều ngày 24/2/2021, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tinh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu; Chủ tịch UBMT TQ, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã; Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban Bầu cử và phóng viên các cơ quan báo chí.

Hội nghị đã được MTTQ tỉnh hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu người ứng cử theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo phân bổ, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch được ứng cử 02 đồng chí ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh khoá 2021-2026.

Nguồn bài viết: Thái Sinh