Tin tức - Sự kiện

Sáng 2/4, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn về công tác xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tinh - Phó Trưởng ban Thường trực Bạn Chi đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tinh chủ trị cuộc họp.

Dự họp có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ban Chi đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện Nghi Xuân và các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Cuộc họp đã bàn rất sôi nổi về nội hàm của tên đề án, đánh giá về các tiêu chí đã đạt được cũng như khả năng thực hiện đến 2025. Nhiều tiêu chí sẽ khó đạt như giao thông, giáo dục, thương mại, môi trường ...Riêng về các tiêu chí văn hoá khả năng đạt chuẩn cao. Vấn đề đáng quan tâm nhất vẫn là nguồn lực thực hiện./.

Nguồn bài viết: Thái Sinh