Tin tức - Sự kiện

Chiều 30/6, Chi hội Tạp chí Hồng Lĩnh đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2024. Đại hội đã tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ 2018 – 2021, bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới 2021 – 2024 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội có sự tham gia của đại diện Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh cùng 16 hội viên Chi hội Tạp chí Hồng Lĩnh. Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh là chi hội ghép của hội viên hai cơ quan báo chí là Tạp chí Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Tạp chí Hồng Lĩnh (Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh).  

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2021, Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh luôn quan tâm trau dồi, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Hằng năm có 3 – 5 hội viên gửi các tác phẩm tham gia dự thi giải báo chí Trần Phú, Báo chí chất lượng cao, Liên hoan PTTH Hà Tĩnh và các giải báo chí do Hội nhà báo phối hợp với nhiều Ban, ngành tổ chức. Năm 2018 – 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hai tạp chí trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đặc trưng của mình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị nói trên. Chi hội cũng đã chú trọng nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ của hội viên, thường xuyên cử hội viên tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do Hội nhà báo tỉnh tổ chức…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Nhà báo Xuân Hải, Chi hội trưởng Chi hội Nhà báo Hà Tĩnh hoàn toàn nhất trí với các Báo cáo và nhấn mạnh một số công việc nổi bật được Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh thực hiện tốt trong thời gian qua.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2021–2024 bao gồm 4 đồng chí. Sau đó, 100% hội viên đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.