Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Văn bản số 426-CV/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý cho thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với đồng chí Bùi Xuân Thập; Văn bản số 4070/UBND-NC1 ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao phối hợp thực hiện quy trình công tác cán bộ; chiều ngày 01/7/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng các quy định tại Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Tham dự có đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện phòng chuyên môn Sở Nội vụ.

Qua nhiệm kỳ 5 năm dưới sự lãnh đạo của đồng chí Giám đốc Bùi Xuân Thập, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của các tỉnh. Đặc biệt, Sở được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng “Cờ thi đua xuất sắc” dẫn đầu phong trào thi đua trong các năm: 2017, 2019, 2020; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen các năm 2016, 2018. Về cá nhân đồng chí Bùi Xuân Thập được được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tặng Bằng khen năm 2017; được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2018

Hội nghị đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, làm cơ sở để bổ nhiệm người cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của Ngành