Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên cơ sở đề xuất của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, ngày 26/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số 31 người; Tổng kinh phí hỗ trợ là 115.010.000đ (Một trăm mười lăm triệu không trăm mười ngàn đồng).

Đối tượng được hưởng là các diễn viên hạng 4 thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Hai năm qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát đều phải tạm dừng, cuộc sống của các diễn viên gặp rất nhiều khó khăn.

Như vậy, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, các diễn viên đã yên tâm hơn trong công tác, đồng hành cùng vượt qua đại dịch. Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương thực hiện sớm chính sách này trong cả nước./.


Nguồn bài viết: Như Quỳnh

Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.