Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Quyết định số 178 - QĐ/ĐUK ngày 24/8/2021 của Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh và Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên; chiều ngày 01/9/2021, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Hằng. Đồng chí Nguyễn Tùng Lĩnh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đến dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sỹ Chinh - Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Thị Hồng và Nguyễn Thị Hằng; đồng thời, dặn dò các đồng chí Đảng viên mới cần phải luôn rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên. 

Các đồng chí Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hồng đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt BCH Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Tùng Lĩnh, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã phát biểu chúc mừng các Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, phấn đấu không ngừng, đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp, là động lực cho quần chúng trong Chi bộ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tiếp tục phấn đấu trau dồi đạo đức năng lực để tiếp tục đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Sỹ Chinh, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hằng.

Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Sỹ Chinh, Bí thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hồng.