Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 7/9/2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn về vai trò của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có bàn về các nội dung cụ thể hóa tiêu chí bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Tĩnh có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội), đại diện chính quyền một số địa phương.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, được Chính phủ chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong thành tích chung đó của Hà Tĩnh, có sự đóng góp của các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp phát huy vai trò của các cấp hội và phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở một số nội dung như: Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2021 - 2025; các nội dung cụ thể hóa tiêu chí bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; cơ chế và nguồn lực phát huy vai trò của hội phụ nữ trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025…

Riêng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình. Trong những năm qua, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình là một trong những nội dung mà Ngành chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện quyết liệt trong thời gian qua. Hiện nay Dự thảo bộ tiêu chí Quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, mục 18.6 quy định chỉ tiêu đạt chuẩn như sau: “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội”. Tuy nhiên, tiêu chí này còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, khó đánh giá khi triển khai thực hiện. Vì vậy, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bổ sung vấn đề bình đẳng giới vào tiêu chí văn hóa (số 16) khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới như sau: “100% gia đình, 100% thôn, bản, tổ dân phố và xã không vi phạm luật bình đẳng giới; có nhiều hoạt động tích cực trong việc thực hiện bình đẳng giới gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở”.

Bế mạc hội thảo, đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao các ý kiến tham vấn của đại biểu tại hội thảo và khẳng định, đây là cơ sở quan trọng để Trung ương Hội LHPN tiếp tục tiếp thu, chọn lọc các ý kiến từ cơ sở, qua đó có những giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyễn Nga