Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 3/11/2021, đoàn giám sát của tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đã tiến hành kiểm tra mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên). Đây là một trong 2 mô hình mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai xây dựng trong năm 2019.

Mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” thành lập tại tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm) với 100 thành viên là đại diện các gia đình đăng ký tham gia: Hộ gia đình trẻ: 30/100 hộ (tỷ lệ 30%), hộ gia đình trung niên: 40/100 (tỷ lệ 40%), hộ gia đình cao tuổi: 30/100 (tỷ lệ 30%).

Sau khi tiến hành lễ ra mắt mô hình thì mô hình đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức tập huấn, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền qua khẩu hiệu, truyền thanh, cấp phát tài liệu, việc lồng ghép trong hoạt động khác như: các cuộc họp của cấp ủy, sinh hoạt thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, bình xét đánh giá gia đình văn hóa, câu lạc bộ dân vũ.... Đặc biệt nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020, được sự hỗ trợ của UBND thị trấn Thiên Cầm, câu lạc bộ đã tổ chức được cuộc tọa đàm, gặp mặt mời giảng viên nói chuyện chuyên đề về cách thức sắp sếp, tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình cho thành viên câu lạc bộ và nhân dân tại tổ dân phố.

 Qua 02 năm triển khai thực hiện mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, góp phần tuyên truyền cho các hộ dân tại địa phương xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương và đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh phí để duy trì câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ chủ yếu là kiêm nhiệm. Nhiều hoạt động không triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid 19 …

Trong thời gian tới, câu lạc bộ mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt qua hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc xây dựng gia đình. Địa phương cần quan tâm bố trí ngân sách cho công tác gia đình nói chung và mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nói riêng. Xây dựng biểu theo dõi phân loại các hộ gia đình. Tiến hành nhân rộng mô hình “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ở các tổ dân phố khác của thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên).

Nguyễn Nga