Tin tức - Sự kiện

Tối ngày 14/6/2022, Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Thọ tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” và “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Bình Định (xã Thanh Bình Thịnh).

Theo đó, câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” có 26 hộ gia đình tham gia. Câu lạc “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” có 27 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Đây là những hộ gia đình gương mẫu, luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ”.​

Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình của thôn Bình Định, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình trong thôn, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Mục tiêu của câu lạc bộ phấn đấu quý IV năm 2022 thu hút trên 50 thành viên tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, đạt tỷ lệ trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình trong thôn được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình, đạt tỷ lệ 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình của thôn được bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

Câu lạc bộ “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” có nếp sống văn hoá, ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có kiến thức, có sức khoẻ, nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình trao đổi, chia sẻ các kiến thức về phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” và “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” còn là nơi gặp gỡ giao lưu học hỏi tạo sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các thành viên, đồng thời, giúp các thành viên tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

Được biết, đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo xây dựng 17 mô hình điểm về gia đình và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo xây dựng 70 mô hình “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” tại các địa phương.

Nguyễn Nga