Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 24/6/2022, tại sân vận động thị trấn Lộc Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà tổ chức Lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” nhân kỷ niệm 21 ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (28/6/2001 – 28/6/2022).

Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được tổ chức với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc” nhằm nêu cao và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, tôn kính bậc sinh thành, vợ chồng chung thủy, con cháu hiếu thảo, sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thế hệ, thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Với ý nghĩa gia đình là hạt nhân của xã hội, một xã hội hạnh phúc trước hết phải xây dựng gia đình hạnh phúc, việc giáo dục đạo đức, lối sống gia đình được xác định là một nội dung thiết thực hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh. Là cơ quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, hướng dẫn và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến với mỗi người dân. Nhân ngày Gia đình năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, chung tay, góp sức xây dựng các gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lộc Hà, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Oanh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đọc lời hưởng ứng quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống sâu rộng trong hội viên hội phụ nữ và toàn thể Nhân dân. Thời gian tới, huyện Lộc Hà tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình. Chú trọng xây dựng, hình thành cốt cách văn hóa con người Lộc Hà góp phần xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thường xuyên vun đắp, gìn giữ và phát huy những giá trị ấy để xây dựng “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”; tiếp tục nhân rộng mô hình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn huyện.

Sau buổi lễ, có khoảng hơn 450 cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, hội viên các tổ chức, đoàn viên, thanh niên huyện và 12 xã, thị trấn đã tham gia diễu hành theo một số tuyến đường chính để tuyên truyền cho ngày Gia đình.

Nguồn bài viết: Nguyễn Nga

Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.