Tin tức - Sự kiện

Sáng 16/8/2022, Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích LSVH cấp tỉnh tổ chức họp xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh đợt I năm 2022.

Tại cuộc họp, các tác giả lập hồ sơ báo cáo tóm tắt hồ sơ khoa học các di tích được xét duyệt và đưa ra các phương án bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Trên cơ sở báo cáo, các thành viên Hội đồng xếp hạng di tích đã thảo luận một số vấn đề về tên gọi, loại hình di tích, sự kiện nhân vật lịch sử. Hội đồng xếp hạng di tích nhấn mạnh, cần làm rõ công lao, sự nghiệp và những đóng góp của các danh nhân đối với quê hương, đất nước.

Qua thảo luận đánh giá, các thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua 16/16 di tích đủ điều kiện xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Các di tích được thông qua hồ sơ xếp hạng đợt này bao gồm: Nhà thờ Tống Nguyên Kế, Đền Cả (huyện Đức Thọ), Nhà thờ Nguyễn Bá Niên, Đền Phú Sơn, Nhà thờ Đặng Tăng, Mộ và nhà thờ Nguyễn Khuê, Mộ và Nhà thờ Trương Trung Thông (huyện Thạch Hà), Nhà thờ Nguyễn Quang Đa, Mộ và Nhà thờ Lê Trác, Nhà thờ Nguyễn Phúc Ấm (huyện Lộc Hà), Miếu thờ Nguyễn Thân, Đền Cồn Trú (huyện Cẩm Xuyên), Đền Bạch Y (huyện Vũ Quang), Đền Hậu Hạ (thành phố Hà Tĩnh), Đền thờ Đinh Nho Điển (huyện Hương Sơn), Nhà thờ Nguyễn Văn Hào (Can Lộc).

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lương, Phó Chủ tịch Hội đồng  yêu cầu các tác giả hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xếp hạng các di tích trên./.

Minh Đức