Tin tức - Sự kiện

Từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2022, tại thành phố Nha Trang, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về gia đình năm 2022.

Tham gia lớp học có 108 học viên là cán bộ quản lý, tham mưu lĩnh vực gia đình đến từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Giảng viên của lớp học đến từ Vụ Gia đình, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Văn hoá Hà Nội.

Nội dung lớp bồi dưỡng bao gồm 5 chuyên đề về: Nội dung cơ bản quản lý nhà nước về gia đình; gia đình với vấn đề phát triển văn hóa, con người Việt Nam; gia đình trong xã hội hiện đại; văn hóa ứng xử trong gia đình; hệ giá trị gia đình, xây dựng môi trường văn hóa gia đình và truyền thông trong công tác gia đình. Bên cạnh đó, các học viên còn đi học tập, tìm hiểu thực tế công tác quản lý nhà nước về gia đình tại tỉnh Khánh Hòa.

Cuối khoá học, Ban Tổ chức đã trao chứng chỉ cho 108 học viên hoàn thành đợt bồi dưỡng quản lý nhà nước về gia đình năm 2022.

Nguyễn Nga