Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 36 – KH/ĐUK, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 31- KH/ĐU, ngày 08 tháng 6 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch đặc biệt là trong công tác chuẩn bị văn kiện, xây dựng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, công tác tổ chức, tuyên truyền… theo đúng chỉ đạo của đảng ủy cấp trên.

Ngày 14/8/2022, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã tổ chức đại hội điểm; sau đại hội Đảng bộ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội các chi bộ còn lại. Từ 14/8/2022 đến 20/9/2022, 11/11 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; việc tổ chức đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

Sau đại hội, các chi bộ đã gửi hồ sơ về Đảng ủy Sở đề nghị công nhận kết quả đại hội, Đảng ủy Sở đã ban hành Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo quy định.

BCH Chi bộ Bảo tàng 

Đại hội Chi bộ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống

Đại hội Chi bộ Trung tâm Quảng bá Xúc tiến Văn hóa Du lịch

Đại hội Chi bộ là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh giá toàn diện, sâu sắc, thiết thực nhất về khó khăn, tồn tại, hạn chế, sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đặc biệt là đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, từ đó Đại hội đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị cấp trên, nghiên cứu, thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra thành công rực rỡ, mở ra những kỳ vọng phát triển mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu.