Tin tức - Sự kiện

Chiều ngày 28/9/2022, tại văn phòng UBND huyện Hương Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Lễ bàn giao quản lý Mộ và Tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từ Công ty TNHH Thương Mại Quý Gia cho UBND huyện Hương Sơn.

Khu mộ và tượng đài Lê Hữu Trác thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn được xếp hạng di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Khu Mộ và tượng đài Lê Hữu Trác có diện tích hơn 35.000 m2. Năm 2013, UBND tỉnh đã có quyết định giao cho Công ty TNHH Thương mại Quý Gia quản lý có thời hạn trong 5 năm, đến năm 2019 gia hạn cho Công ty tiếp tục quản lý. Sau 9 năm bàn giao cho Công ty Quý Gia quản lý, khai thác Khu mộ và Tượng đài đã được đơn vị đầu tư cải tạo cảnh quan khuôn viên và một số hạng mục công trình phụ trợ. Công tác phục vụ du khách được cải thiện, đặc biệt là việc khôi phục Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Lễ hội di sản phi vật thể cấp quốc gia. Tuy nhiên, để công tác quản lý được thống nhất, thuận lợi cho việc trùng tu, tôn tạo và chuẩn bị cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới. Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Hương Sơn và sự thống nhất của Công ty TNHH Thương mại Quý Gia, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức cuộc bàn giao thành công tốt đẹp.

          Sau khi Lễ bàn giao được ký kết, UBND huyện Hương Sơn đã tiếp nhận quản lý và cam kết tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

                                                                   Võ Đình Thi