Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa có các Quyết định số 1020/QĐ-CTN và số 1021/QĐ-CTN ngày 09/09/2022 về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” và “Nghệ nhân Nhân dân” cho các nghệ nhân trong toàn quốc.

Tại đợt phong tặng lần này, tỉnh Hà Tĩnh có 2 người được phong tặng Nghệ nhân Nhân dân là Nguyễn Ban và Vũ Thị Thanh Minh; 8 người được phong tặng Nghệ nhân Ưu tú là Trần Minh Chính, Trần Văn Hoàng, Đặng Thị Nguyệt, Ngô Thanh Cẩn, Phạm Quang Hồng, Lương Thị Nguyên, Nguyễn Thị Định, và Trương Văn Hứa.

Các nghệ nhân của Hà Tĩnh là những người đang nắm giữ các tri thức về Dân ca ví Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Trò Kiều, Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ... Đây là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có nhiều cống hiến cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh nhà.

Việc công nhận Nghệ nhân năm 2022 (đợt 3) của Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc gìn giữ tinh hoa văn hóa của dân tộc, tôn vinh, chăm sóc thiết thực cả về vật chất, tinh thần tới những nghệ nhân, động viên, khích lệ các nghệ nhân có thêm nhiều cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn, truyền dạy những di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có tổng cộng 27 người được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú’, “Nghệ nhân Nhân dân” (3 Nghệ nhân Nhân dân, 24 Nghệ nhân Ưu tú, 1 người đã mất). Dự kiến, sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trao thưởng, vinh danh cho các nghệ nhân.

Lê Như Quỳnh