Tin tức - Sự kiện

Chiều 24/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 – 2020 và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2015. Đại diện các Sở, ngành liên quan và Trưởng phòng VHTT, cán bộ phụ trách công tác gia đình các huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh đã đến dự.

Để triển khai Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đến các đơn vị địa phương thực hiện Chiến lược. Đến nay 13/13 huyện, thị xã, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...Phối hợp với báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác gia đình, chiến lược phát triển gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng lên, số gia đình văn hóa năm 2014 toàn tỉnh là: 283.323/357.384 gia đình, đạt tỷ lệ 79,23%.

Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng triển khai kế hoạch hành động phòng, chống BLGĐ. Từ năm 2009 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành xây dựng thí điểm 09 mô hình về gia đình trong đó có 04 mô hình PCBLGĐ tại các địa phương: phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh; xã Thái Yên, huyện Đức Thọ; xã Phú Phong, huyện Hương Khê. Trên cơ sở các mô hình điểm, hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn tiến hành nhân rộng các mô hình tại các địa phương. Sở cũng đã phối hợp Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể liên quan cấp tỉnh vận động thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Tính đến 06 tháng đầu năm 2015, đã xây dựng được 744 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thu hút khá đông số nạn nhân đến với địa chỉ.  Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn trạm y tế xã bố trí hơn 170 cơ sở khám chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong toàn tỉnh, mỗi năm có gần 100 nạn nhân bị bạo lực gia đình đến thăm khám và điều trị. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập các tổ hòa giải cơ sở, các CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”, có nhiệm vụ vừa hòa giải các vụ việc phát sinh trong đời sống cộng đồng dân cư, vừa hòa giải các mâu thuẫn ở các gia đình, giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế và tinh thần nhằm gìn giữ và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Thông qua các hoạt động xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có chuyển biến rõ nét: theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, 6 tháng cuối năm 2008: 805 vụ, đến hết năm 2014 giảm còn 445 vụ.

Để tăng cường hơn nữa công tác gia đình, thời gian tới đồng chí Giám đốc Sở đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các cán bộ phụ trách công tác gia đình tại các xã, thôn…trên địa bàn toàn tỉnh cần triển hiệu quả hơn nữa Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình. Sở sẽ phối hợp tích cực cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan để nhân rộng các mô hình phòng chống BLGĐ, các tổ hòa giải…để góp phần giảm thiểu BLGĐ, chung tay xây dựng các tế bào xã hội lành mạnh, hạnh phúc.

 

Quang Huy