Tin tức - Sự kiện

Sáng 14/8/2015, Sở VH, TT & DL tổ chức hội nghị triển khai phương án tổ chức mạng lưới CTV và xây dựng chính sách công lao động cho đội ngũ CTV gia đình ở cơ sở. Đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Y tế, Lao động, Thương binh & Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng trưởng phòng VHTT các huyện, thị xã thành phố dự họp.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thái Văn Sinh, Trưởng phòng XDNSVH & GĐ báo cáo thực trạng cán bộ công tác gia đình các cấp và đội ngũ CTV gia đình cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cấp tỉnh chỉ mới có 01 đồng chí; ở các huyện, thị thành phố hầu hết là kiêm nhiệm chưa có cán bộ chuyên trách. Tại các 262 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh, công tác này cũng đều do cán bộ văn hóa xã kiêm nhiệm hoặc do hội phụ nữ phụ trách, và không được hưởng chết độ phụ cấp công tác gia đình. Tại 2144 thôn, tổ dân phố trong tỉnh chưa có đội ngũ CTV. Đây cũng chính là nguyên nhân gây khó khăn cho việc việc cập nhật, xử lý thông tin, số liệu về gia đình và bạo lực gia đình ở cơ sở.

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm thống nhất phương án tổ chức mạng lưới CTV và xây dựng chính sách công lao động cho đội ngũ CTV gia đình ở cơ sở. Trong đó, hầu hết đều thống nhất đề nghị Sở VH, TT & DL tham mưu văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt cán bộ công tác gia đình do chi hội trưởng phụ nữ thôn hoặc cán bộ làm công tác dân số phụ trách cả 3 mảng: gia đình, dân số và trẻ em. Đồng thời để nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ này.

Nguyễn Ái Vân