Di sản văn hóa

Vừa qua, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh đã họp thẩm định hiện vật, tài liệu sưu tầm trong quý I năm 2022. Tổng số hiện vật, tài liệu thẩm định đợt này là 77, chia thành các nhóm nhóm hiện vật: đồ dùng sinh hoạt, nghề truyền thống và hiện vật giấy.

Nhóm hiện vật bằng đồng và giấy gồm: Tiền xu Đông Dương thời thuộc Pháp, tiền giấy thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa, sách thuốc chữ Hán, Khế ước chữ Hán, Hương ước thời Nguyễn. Nhóm hiện vật có chất liệu bằng gỗ, gốm, sành, sứ chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt dân dụng gồm: chum, ché, ống đựng đồ dùng sinh hoạt, tráp gỗ, ván lót giếng kỹ thuật Chăm pa.

          Tổng số 77 hiện vật thẩm định đợt này chủ yếu được sưu tầm trên địa bàn các huyện Can Lộc, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh khá đa dạng về chủng loại, có lý lịch hiện vật rõ ràng, một số hiện vật độc bản quý hiếm lần đầu tiên được sưu tầm phát hiện ở Hà Tĩnh.

          Như vậy, đến nay Bảo tàng Hà Tĩnh đang lưu giữ, bảo quản trên 7000 hiện vật, tài liệu các loại, đơn vị đang xây dựng thành chuyên đề và bộ sưu tập để chuẩn bị cho trưng bày khi Nhà Bảo tàng tỉnh được xây dựng./.

                                      Võ Đình Thi