Di sản văn hóa

Sáng 24/6/2022, phường Thạch Quý tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền thờ Trần Hậu Dật. Tham dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo con cháu dòng họ Trần Hậu.

Quận công Trần Hậu Dật sinh năm Đinh Tỵ (1617) sinh ra trong một gia đình có ông nội và thân phụ làm quan cho nhà Lê. Năm 1658, Trần Hậu Dật phụng chỉ Nguyên soái Tây Định vương Trịnh Tạc, tham gia đánh trận lập được công lao nên được thăng chức Tham đốc, phong làm Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân. Sau đó, Trần Hậu Dật phò tá Nguyên Súy Trịnh Căn đánh dẹp phản loại ở các xứ Cao Bằng vào những năm 1662, 1666 và 1667, lập được chiến công trên khắp các chiến trường, được triều đình bàn định ban tước Quận công. Từ năm 1684 đến năm 1686, ông phụng theo Khâm sai tiết chế các xứ thủy bộ Thái úy Khiêm Quốc công Trịnh Bách nhiều lần đi đánh dẹp phản loạn có công được ban thưởng chức Đề đốc, tước Quận công. Với hơn 45 năm theo đường binh nghiệp, Quận công Trần Hậu Dật được đánh giá là một vị tướng tài, từng nhiều lần đi đánh dẹp có công. Ông mất năm Mậu Thìn (1688), thọ 72 tuổi. Sau khi ông mất, triều đình đã có chỉ dụ chuẩn thăng chức tước và tặng phong là Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân Đông quân Đô đốc phủ Đô đốc đồng tri Trí Quận công.

Ghi nhận công lao của Trí Quận công Trần Hậu Dật đối với đất nước, ngày 2/12/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 4107/QĐ-UBND xếp hạng Đền thờ Trần Hậu Dật, là di tích lịch sử  văn hóa cấp tỉnh./.

                                                Võ Đình Thi