Tin tức - Sự kiện

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới. Văn bản yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các nội dung tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid -19, chú trọng tập trung tuyên truyền tại các khu đông dân cư, các điểm công cộng, như ga tàu, bến xe, chợ, điểm tắm nước ngọt công cộng… để giúp người dân nâng cao ý thức và hành động tích cực trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn.

2. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thường xuyên triển khai các nội dung tuyên truyền lưu động về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các khu đông dân cư, các điểm công cộng để người dân nâng cao ý thực hơn về cách phòng, chống dịch.