Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 13/5/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau gần 15 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần bảo vệ người bị bạo lực, xử lý các hành vi bạo lực gia đình và nâng cao bình đẳng giới trong gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành vẫn có nhiều bất cập. Đó là xã hội hiện nay đã xuất hiện một số dạng thức bạo lực gia đình mới mà Luật hiện hành chưa xác định, đề cập. Luật phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành cũng thiếu các quy định về tiêu chí của hòa giải viên, tổ hòa giải và tư vấn viên; chưa có quy định về hỗ trợ, đền bù người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình khiến công tác phòng, chống bạo lực gia đình khó huy động sự tham gia của toàn xã hội. Quá trình thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng xuất hiện nhiều hạn chế, đặc biệt là vấn đề trách nhiệm và công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thực sự cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khắc phục những bất cập của luật hiện hành.

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) gồm 6 chương, 62 điều, tăng 16 điều so với Luật hiện hành. Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan và địa phương đều thống nhất về việc cần phải ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đồng thời, đề nghị xem xét, bổ sung thêm một số hành vi bạo lực gia đình; xem xét quy định về trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình tránh trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình lấy ngân sách chung của gia đình để bồi thường cho người bị bạo hành; quy định thêm về tổ hòa giải; nguồn kinh phí để thực hiện có hiệu quả Luật; trách nhiệm của một số ngành như Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cần được cụ thể hóa…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự điều chỉnh, bổ sung khá chi tiết, đầy đủ, nhiều điểm mới sát với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên cũng còn có các vấn đề dự thảo Luật cần xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đồng chí Trần Đình Gia ghi nhận các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đặc biệt nhiều ý kiến tham gia có chất lượng, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống bạo lực hiện hành. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Nguyễn Nga