• VĐV thể thao thành tích cao Hà Tĩnh: Vừa phòng dịch, vừa hăng say tập luyện
  • Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Hà Tĩnh tổ chức tổng kết hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020
  • Tiến xuân ngưu

Hà Tĩnh tổ chức tổng kết hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020

Sáng ngày 23/02/2021, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và Ban chỉ đạo công tác gia đình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hà Tĩnh xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 21 tháng 02 năm 2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu chủ yếu của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa là “xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội”. Sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW, cùng với những thành tựu chung về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.