• Khẳng định rõ những đóng góp của Giáo dục và khoa cử Nho học ở Hà Tĩnh đối với lịch sử dân tộc
  • Thay đổi nguồn kinh phí lập và phê duyệt quy hoạch di tích, thắng cảnh
  • Khảo sát phát triển mô hình du lịch cộng đồng
  • Hương Khê giành cúp vô địch giải Bóng chuyền nữ toàn tỉnh lần thứ IX, năm 2022.