Du lịch

Trong 9 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Hà Tĩnh đạt 1.383.000 lượt (tăng 3,6 % so với cùng kỳ năm 2018), đạt 79 % so với kế hoạch năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế đạt 22.105 lượt khách (tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018), đạt  73,6 %  so với kế hoạch năm 2019. Khách nội địa đạt 1.360.895  lượt khách (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018), đạt 79,1 %  so với kế hoạch năm 2019.

          9 tháng đầu năm 2017, các cấp, ngành Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp thu hút khách du lịch. Đặc biệt đã phối hợp với một số địa phương tổ chức tốt các lễ hội quy mô như: Lễ hội Chùa Hương; Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Lễ hội Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu; Lễ hội Lê Khôi...Việc thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ; niêm yết giá công khai, phục vụ du khách chu đáo, an toàn, lịch sự, văn minh... cũng góp phần thu hút du khách đến với Hà Tĩnh.