Gia đình

Chiều ngày 31/8/2018, Sở VH, TT&DL phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND xã Xuân Thành tổ chức ra mắt "CLB gia đình hạnh phúc – nông thôn mới" tại thôn Phú Thành (xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện UBND xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) đã công bố quyết định chọn thôn Phú Thành là địa phương để hỗ trợ xây dựng mô hình "CLB gia đình hạnh phúc – nông thôn mới". Đồng thời, UBND xã Xuân Thành đã công bố quyết định thành lập Ban chủ nhiệm CLB gia đình hạnh phúc – nông thôn mới thôn Phú Thành gồm 2 người (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm) và 55 thành viên; quy chế hoạt động của câu lạc bộ.

Theo đó, phương thức hoạt động của câu lạc bộ theo tinh thần tự nguyện, tự túc và liên kết; hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, chịu sự quản lý, giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Câu lạc bộ định kỳ sinh hoạt ít nhất 3 tháng/ lần.

Mục đích hoạt động của câu lạc bộ là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và công đồng về kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc; tạo diễn đàn cho hội viên chia sẻ kiến thức về xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, đến thời điểm này Sở VH,TT&DL đã xây dựng 13 câu lạc bộ điểm về gia đình (7 mô hình phòng chống bạo lực gia đình; 3 mô hình củng cố gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 2 mô hình tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, 1 mô hình gia đình hạnh phúc – nông thôn mới)

Nguyễn Nga