Gia đình

Chiều ngày 18/9/2018, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ, các phòng, ban, đoàn thể liên quan, các xã, phường của thị xã Hồng Lĩnh.

Trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức và ý thức của nhân dân được nâng lên; cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn các cấp đã có sự quan tâm chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền. Trên cơ sở Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn, hàng năm UBND thị xã đều ban hành kế hoạch thực hiện trên lĩnh vực gia đình, trong đó nội dung trọng tâm hướng dẫn công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức tập huấn Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan đến công tác gia đình…thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự với đối tượng là cán bộ cốt cán từ thôn, tổ dân phố. UBND thị xã đã có văn bản đề nghị bố trí cộng tác tác viên dân số kiêm làm công tác gia đình tại thôn, tổ dân phố với kinh phí hỗ trợ phụ cấp 50.000đ/tháng, đến nay 52/52 thôn, tổ dân phố đều có cộng tác viên phụ trách công tác gia đình. Chỉ đạo cơ sở cũng như các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các vụ việc về bạo lực gia đình để ngăn chặn và có giải pháp giải quyết  kịp thời.

Kết quả, từ năm 2008 – 2018, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn thị xã giảm, không có những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong mỗi gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Sở đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã Hồng Lĩnh trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Luật phòng, chống chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã, đồng chí đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình để các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và người dân nâng cao nhận thức thi hành pháp luật và hành vi về bạo lực gia đình; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình cho các thành viên trong gia đình; huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội, các dòng họ, cá nhân vào các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Như vậy, thị xã Hồng Lĩnh là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.


Nguồn bài viết: Nguyễn Nga

Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.