Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 07/6, Sở Ngoại vụ phối hợp với Cục Ngoại vụ, Trung tâm Đào tạo cán bộ đối ngoại (Học viện Ngoại giao) tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ công chức, viên chức các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

Lớp học có khoảng 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị các tỉnh khu vực miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Các học viên được học tập 05 chuyên đề khác nhau, gồm: Tình hình thế giới, khu vực có tác động đến địa phương; quan hệ Việt Nam - Lào;  Công tác Lãnh sự - Bảo hộ công dân; Công tác Lễ tân đối ngoại; kinh nghiệm và mô hình hợp tác công tư triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của dại phương Italia và Châu Âu; Chia sẽ kinh nghiệm định hướng thực tế về công tác hỗ trợ, kêu gợi người Việt Nam ở nước ngoài. Các giảng viên là các cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao và đặc biệt có sự tham gia giảng dạy của Giáo sư Marco Meneguzzo đến từ Italia.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại nhằm trang bị thêm cho cán bộ, công chức những kiến thức cơ bản để vận dụng tốt hơn vào điều kiện cụ thể ở đơn vị, địa phương, qua đó triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.