Tin tức - Sự kiện

Ngày 12/6/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát công tác quản lý di sản văn hóa tại huyện Hương Khê.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hương Khê có 20 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, có 02 lễ hội lớn và 9 câu lạc bộ dân ca Ví giặm. Qua kiểm tra, khảo sát thực tế một số di tích tiêu biểu như: đền thờ Ngô Đăng Minh, Bộ Tư lệnh tiền phương Tổng cục hậu cần Đoàn 559, đoàn 500, di tích Rôộc Cồn và Thành Sơn phòng,  đền Trầm Lâm và đền Công Đồng, đoàn giám sát ghi nhận sự cố gắng của huyện Hương Khê trong công tác quản lý và phát huy giá trị di sản thời gian qua, bên cạnh đó chỉ ra một số mặt hạn chế trong quy hoạch, hoạt động bảo tồn tôn tạo, huy động xã hội hóa, công tác tuyên truyền quảng bá, giáo dục và loại hình di tích cách mạng chưa phát huy được giá trị so với tiềm năng hiện có của huyện.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị, huyện Hương Khê cần khắc phục những hạn chế, xác định một số di tích và lễ hội trọng điểm để tập trung đầu tư nhằm phát huy có hiệu quả hệ thống di sản gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Võ Đình Thi