Tin tức - Sự kiện

Chiều 28/6, Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh làm việc với Sở VH-TT&DL để nghe dự thảo Đề án đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang từ 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang từ 2019 - 2025 và những năm tiếp theo nêu rõ thực trạng công tác bảo tồn, phát huy các di sản những khó khăn, thách thức trong quá trình bảo tồn, phát huy di sản hiện nay. Từ đó đề ra 06 nhóm giải pháp: về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; về xây dựng nguồn nhân lực; về huy động nguồn vốn; tăng cường phối hợp giữa quản lý nhà nước và vai trò cộng đồng, các tổ chức trong nước và quốc tế. Từ đó nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch, phát huy các di sản được UNESCO công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Hà Tĩnh.

Đề án đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa được xây dựng có phạm vi áp dụng tại 6 địa phương gồm: Thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên và Can Lộc.  Trong đó, thị xã Kỳ Anh được đặt tên hoàn toàn mới cho 74 tuyến đườngl tại huyện Can Lộc đặt tên cho 22 tuyến đường, huyện Hương Khê là 29 tuyến đường, huyện Cẩm Xuyên đặt tên cho 19 tuyến đường và Thánh phố Hà Tĩnh; TP Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh điều chỉnh tên một số tuyến đường...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện đề án như: Cần bổ sung thêm và xác định rõ hơn nữa phần nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện đề án để tránh chồng chéo; nghiên cứu, chỉnh sửa thời gian bắt đầu thực hiện đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ngay từ năm 2018; một số ý kiến cũng tập trung vào vấn đề đặt tên đường sao cho thống nhất và đúng theo quy định chung…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đề nghị cần điều chỉnh lại tên gọi của đề án về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản theo hướng ngắn ngọn hơn. Về giải pháp đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị tất cả các di sản, cần gom vào 5 nhóm: Tuyên truyền, quảng bá; nghiên cứu khoa học; tập huấn, truyền dạy, lưu truyền; phục dựng, biểu diễn, trưng bày; khuyến khích xã hội hóa…

P.V