Tin tức - Sự kiện

Chiều ngày 2/19, huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ, Sở VHTTDL, Hội LHPN, lãnh đao huyện ủy, HĐND, UNND huyện, các phòng ban và lãnh đạo các xã trong huyện.

10 năm qua Lộc Hà đã triển khai tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Đến nay toàn huyện có 84% gia đình văn hoá; 81% thôn văn hoá

89 tổ hoà giải, 10 tủ sách, 9 nhóm tư vấn. Nhiều loại hình CLB được xây dựng và triển khai tốt, tiêu biểu là: CLB thôn Xuân Hoà xã Thạch Bằng, CLB liên thế hệ thôn Tân Thượng  xa Tân Lộc.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai Luật, nêu ra những khó khăn cần được khắc phục như: việc bố trí kinh phí hạn hẹp, đội ngũ cán bộ yếu, thiếu, công tác thống kê còn thiếu chính xác, việc phát hiện các vụ bạo lực gia đình chưa kịp thời, đầy đủ.

Để tiếp tục triển khai tốt việc thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, huyện đã xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau: Làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức của nhân dân; Lồng ghép tốt việc thực thi Luật với các hoạt động của mặt trận, hội, đoàn thể; Xây dựng và Nhân rộng các mô hình; Làm tốt công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra khen thưởng và 

thực hiện  tốt vai trò Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; Bố trí kinh phí hợp lý cho công tác gia đình. Cũng tại hội nghị 6 tập thể và 6 cá nhân đã được tặng giấy khen về những thành tích trong 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình.

Cho đến nay, Lộc Hà là đơn vị thứ 4 trong toàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018. 


Nguồn bài viết: Thái Sinh