Tin tức - Sự kiện

9 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh đạt 1.335.000 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 83,4 % so với kế hoạch năm 2018. Trong đó, khách nội địa đạt 1.313.560 lượt tăng 9,5 % so với cùng kỳ năm 2017, đạt 83,4 % so với kế hoạch năm 2018; Khách quốc tế đạt 21.440 lượt tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 85,8% so với kế hoạch năm 2018.

9 tháng đầu năm 2018, Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp thu hút khách du lịch. Việc thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ; niêm yết giá công khai, phục vụ du khách chu đáo, an toàn, lịch sự, văn minh... góp phần thu hút du khách đến với Hà Tĩnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch cũng đã được triển khai mạnh mẽ với nhiều hoạt động, tiêu biểu như: Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội và ITE TP. Hồ Chí Minh; Tham gia Giới thiệu quảng bá xúc tiến Du lịch tại Lào và Thái Lan; Đón đoàn Famtrip 7 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đoàn Famtrip Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát du lịch Hà Tĩnh…

P.V

Ảnh: Internet