Tin tức - Sự kiện

Sáng 25/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức bàn giao các trang thiết bị hoạt động cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã và Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn” trong Chương MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự lễ bàn giao có đồng chí Bùi Xuân Thập, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, lãnh đạo các phòng chức năng liên quan và các đơn vị thụ hưởng.

Hà Tĩnh là một trong bốn tỉnh của cả nước được Bộ cấp phát theo chương trình này. Theo đó Hà Tĩnh được cấp 02 gói trang thiết bị, gồm gói trang, thiết bị cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Thịnh Lộc huyện Lộc Hà với trị giá 77. 886.000 đồng và gói thiết bị cho  Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn Tiền Phong, xã Đức Quang, huyện Đức Thọ với trị giá 37.604.000 đồng.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở đã trao các thiết bị trên cho các đơn vị thụ hưởng và đề nghị các đơn vị bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được cấp phát./.

Thái Sinh - Ái Vân