Tin tức - Sự kiện

Sáng 09/11, tại Công ty Quý Gia, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn đã diễn ra cuộc họp đánh giá mô hình quản lý di tích Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sau 5 năm chuyển giao. Dự họp có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uy; lãnh đạo các sở: Văn hoá, Thể thao, Du lịch, Nội vụ, huyện Hương Sơn và Công ty Quý gia.


Quần thể di tích di tích Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác bao gồm Khu mộ, Tượng đài ơn xã Sơn Trung và Khu nhà thờ tại thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang. Ngày 01/11/2013, UBND tỉnh ra Quyết định 3424 QĐ-UBND giao cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Quý Gia khai thác quản lý. Qua 5 năm triển khai mô hình, hoạt động của di tích đã có những kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở hạ tầng được tôn tạo với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; đã phối hợp với Sở VHTTDL xây dựng hồ sơ công nhận Lễ hội Hải thượng Lãn Ông là di sản phi vật thể Quốc gia; hàng năm tổ chức tốt lễ hội Lễ hội Hải thượng Lãn Ông; các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng, du lịch tại di tích được triển khai tốt. 

Tuy nhiên trong quá trình quản lý cũng có nhiều khó khăn, tồn tại cần được khắc phục như: mô hình quản lý đi tích còn ở dạng thí điểm nên còn nhiều lúng túng trong phối hợp quản lý; khuôn viên tượng đài và khu mộ chưa được quy hoạch quản lý chặt chẽ; hoạt động tuyên truyền quảng bá, thuyết minh và tổ chức lễ hội còn nhiều hạn chế.

Việc tổ chức cuộc họp đi vào giải quyết 3 vấn đề cơ bản là kết quả 

sẽ tiếp tục giao cho Công ty Quý Gia tiếp tục quản lý hay không và nếu giao tiếp tục quản lý thì thời hạn sẽ là bao nhiêu năm.

Công ty Quý Gia có 6 đề xuất, trong đó quan trọng nhất là được giao quản lý dài hạn ít nhất là 30 năm để có kế hoạch đầu tư lâu dài trong tôn tạo, nâng cấp và quản lý. Bên cạnh đó đề xuất sự quan tâm phối hợp của huyện, các ban ngành chức năng quan tâm hỗ trợ.

Phát biểu tại cuộc họp, UBND xã Sơn Trung nhất trí giao quản lý tiếp và dài hạn. Phòng VHTT đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công ty Quý Gia và đồng ý giao quản lý thời hạn 30 năm trên cơ sở xây dựng nguyên tắc quản lý chặt chẽ. Phòng Di sản thống nhất quan điểm tiếp tục giao Công ty Quý Gia quản lý lâu dài như đề xuất Quý Gia nhưng có sự kiểm tra đánh giá 5 năm/ lần.

Sở Nội vụ cũng đồng ý tiếp tục giao công ty quản lý lâu dài nhưng phải chặt chẽ trong công tác giám sát của huyện và Sở VHTTDL. Ý kiến của HĐND tỉnh nhất trí các đánh giá của  huyện và các sở, nhất trí về quan điểm cho Công ty Quý Gia quản lý lâu dài nhưng về thời hạn sẽ quyết định tại một cuộc họp khác.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Cảnh Thụy, Phó GĐ Sở VHTTDL đánh giá 5 năm qua Công ty đã cơ bản thực hiện được các nhiệm vụ theo quyết định của tỉnh, đồng ý tiếp tục giao công ty quản lý, riêng thời hạn và các thủ tục cụ thể sẽ trình UBND tỉnh quyết định./

Nguồn bài viết: Thái Sinh