Tin tức - Sự kiện

Chiều 19/9 đã diễn ra cuộc họp Họp về công tác phối hợp tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc được tổ chức tại Hà Tĩnh. Hội diễn sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2019 với sự tham gia của 31 đoàn, 700 học sinh, sinh viên trong toàn quốc.

Các thành viên dự họp đã thảo luận cụ thể về các nội dung chuẩn bị cho Hội diễn thành công. Đây là một dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh của quê hương Hà Tĩnh với các tỉnh bạn nên các ban ngành thuộc tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các công việc được phân công. Riêng Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch được phân công 3 nhiệm vụ 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá điện ảnh tỉnh bố trí hội trường, âm thanh, ánh sáng, phòng àm việc cho Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Hướng dẫn, cấp phép việc tuyên truyền về Hội diễn trên các tuyến phố của thành phố Hà Tĩnh; phối hợp và tạo điều kiện thuận ợi cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức thành công Hội diễn tại Hà Tĩnh.

Lập danh mục, sơ đồ các khách sạn phù hợp, thuận ợi cho việc tham gia Hội diễn đ giới thiệu đến các oàn tham dự; Giới thiệu các đi m tham quan du ịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trên đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai cụ thể. 

Nguồn bài viết: Thái Sinh