Tin tức - Sự kiện

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc công nhận danh hiệu “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” cho 3 phường: Văn Yên, Thạch Linh, Hà Huy Tập.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị đều thuộc thành phố Hà Tĩnh. Các phường, thị trấn còn lại đang nỗ lực triển khai hoàn thành các tiêu chí để được công nhận.

Trong năm 2019, các địa phương đã chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, giải phóng hành lang vỉa hè, dẹp biển quảng cáo sai quy định; xây dựng được 54  tuyến phố văn minh. Điển hình: thành phố Hà Tĩnh công nhận thêm 16  tuyến phố văn minh, thị xã Kỳ Anh công nhận 10 tuyến phố văn minh… Các địa phương tổ chức 130 đợt ra quân bóc dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định. Tích cực đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Năm 2019, toàn tỉnh có 243/293 tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 82,94%).

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cơ bản được thực hiện đúng theo quy định. Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi. Đến nay, hầu hết các tổ dân phố đều có câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên.

Nguyễn Nga