Tin tức - Sự kiện

Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh vừa phối hợp ban hành thể lệ, câu hỏi và phát động cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT, sinh viên trong toàn tỉnh; khuyến khích công nhân, công chức, viên chức, người lao động và tất cả các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh cùng tham gia cuộc thi.

Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy một mặt trên giấy A4; khuyến khích các bài thi thể hiện bằng hình thức sáng tạo nhưng phải đúng chủ đề, nội dung cuộc thi.

Người dự thi trả lời 4 câu hỏi, nội dung tập trung tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, truyền thống của quê hương và con người Hà Tĩnh; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian nhận bài thi từ ngày 26/2 - 10/4/2016; Tổng kết và trao thưởng dự kiến trước 20/4/2016. Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, số 98 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/1916).

Thục Nguyên


Chưa có ý kiến nào, bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.